Kovintrade

Skupina Kovintrade

Temeljne dejavnosti skupine so nakup, prodaja in distribucija metalurški izdelkov, storitve razreza in dodatne obdelave ter projektiranje, prodaja, montaža in servis s področja ogrevanja in nadzornih sistemov.

  Pomembnejši kazalniki poslovanja

  0 Prihodki od prodaje Skupine (Mio €)
  0 Obseg prodaje v tonah – Skupina
  0 EBITDA Skupine (Mio €)
  0 Število zaposlenih v Skupini
  0 Število podjetji v Skupini

  Strateška področja poslovanja

  • Nelegirana konstrukcijska jekla
  • Legirana konstrukcijska in specialna jekla
  • Barvna metalurgija, aluminij, varilstvo
  • Surovine in livarstvo
  • Storitve razreza
  • Razvoj trgovinske mreže v tujini
  • Energetika
  • Ogrevalna tehnika
  • Klimatizacija in regulacija toplotnih procesov

  PODJETJE KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

  Temeljni dejavnosti podjetja so nakup, prodaja in distribucija metalurški izdelkov, storitve razreza in dodatne obdelave ter projektiranje, prodaja, montaža in servis s področja ogrevanja in nadzornih sistemov.

  Naslov

  Kovintrade d.d. Celje
  Mariborska cesta 7

  3000 Celje
  Slovenija

  Podatki

  Matična številka: 5025524000
  Identifikacijska številka za DDV: SI84040858

  LEI: 5493006CQ3575UJ0G809
  Sodni register: Okrožno sodišče v Celju
  Osnovni kapital: 1.697.671,96 EUR

  Aktivni transakcijski računi

  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
  LJBASI2X SI56 0223 4001 4106 467
  Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
  KBMASI2X SI56 0483 5000 1144 851
  GORENJSKA BANKA d.d., Kranj, Bleiweisova 1, p.p.147, 4000 Kranj
  GORESI2X SI56 0700 0000 1012 576

  Uprava

  Podjetje Kovintrade d.d. Celje vodi uprava, ki jo sestavljata predsednik uprave in član uprave. Mandat predsednika uprave in člana uprave traja 5 let od imenovanja.

  Jože Kastelic

  Jože Kastelic

  predsednik uprave

  joze.kastelic@kovintrade.si
  +386 (0) 3 4278 101

  Jurij Rojc

  Jurij Rojc

  član uprave

  jure.rojc@kovintrade.si
  +386 (0) 3 4278 101

  Nadzorni svet

  Nadzorni svet Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje ima 6 članov. Mandat člana nadzornega sveta traja 4 leta od imenovanja.

  Marjan Feguš

  Marjan Feguš

  predsednik nadzornega sveta

  odvetnik@fegus.si
  +386 (0) 3 4901 200

  Marko Staroveški

  Marko Staroveški

  član nadzornega sveta


  Franc Planinc

  Franc Planinc

  član nadzornega sveta


  +386 (0) 70 418 374

  Roman Martun

  Roman Martun

  član nadzornega sveta

  roman.martun@kovintrade.si
  +386 (0) 3 4278 106

  Boštjan Marovt

  Boštjan Marovt

  član nadzornega sveta


  Urška Lichtenegger

  Urška Lichtenegger

  članica nadzornega sveta


  urska.lichtenegger@kovintrade.si

  Direktorji področji

  Barbara Štiglic

  Barbara Štiglic

  Divizija Metalurgija - izvršna direktorica

  barbara.stiglic@kovintrade.si
  +386 3 42 78 165

  Tone Staroveški

  Tone Staroveški

  Divizija Tehnični program - izvršni direktor

  tone.staroveski@kovintrade.si
  +386 3 42 88 614

  Maruša Kerč Vesel

  Maruša Kerč Vesel

  Divizija Hčerinska podjetja - izvršna direktorica

  marusa.kerc.vesel@kovintrade.si
  +386 1 53 02 414

  Boštjan Jeraj

  Boštjan Jeraj

  Divizija Oskrbne verige - direktor

  bostjan.jeraj@kovintrade.si
  +386 1 53 02 402

  Matej Prepadnik

  Matej Prepadnik

  Pravne, kadrovske in skupne zadeve - direktor

  matej.prepadnik@kovintrade.si
  +386 3 42 78 158

  Nataša Filip

  Nataša Filip

  Management poslovnih procesov in informatika - direktorica

  natasa.filip@kovintrade.si
  +386 3 42 78 208

  Več o nas

  V Celju, kjer so nekoč vladali grofje Celjski, smo s pridnimi rokami in znanjem ustvarili močno mednarodno trgovinsko podjetje Kovintrade.

  Zgodovina Celja močno zaznamuje naše temelje, na katerih ustvarjamo svetlo prihodnost. Celjski grofje so namreč knežjemu mestu zapustili močan pečat. Njihova vladavina je obsegala ozemlja današnjih držav Hrvaške, Slovenije, Avstrije in Madžarske in iz teh temeljev se je v celjski regiji na delovnih rokah pridnih delavcev razvijala močna industrija.

  Celje je že od sredine prejšnjega stoletja pomembno industrijsko mesto, v katerem zaseda pomembno mesto tudi metalurgija.

  Kovintrade predstavlja danes pomemben del celjskega gospodarstva, njegovo poslovanje pa sega iz Slovenije tudi v tujino, kjer ima močno razvejano trgovinsko mrežo in poslovne partnerje v številnih državah Evropske unije in izven nje.

  Kontakt
  Naslov

  KOVINTRADE d.d. Celje
  3001 Celje,
  Mariborska cesta 7, Slovenija

  Networks