Kovintrade

Poslanstvo, vizija in vrednote

Trgovina s proizvodnjo in trajnostni razvoj sta ključni vodili vizije podjetja Kovintrade d.d. Celje, stabilnost, rast, razvoj in kapitalska krepitev pa so cilji, ki jim sledimo ves čas našega poslovanja.

Poslanstvo

Trgovina s proizvodnjo in trajnostni razvoj sta ključni vodili vizije podjetja Kovintrade d.d., stabilnost, rast, razvoj in kapitalska krepitev pa so cilji, ki jim sledimo ves čas našega poslovanja. Tako skušamo našo družbo utrditi kot eno vodilnih evropskih podjetij na področju metalurgije.

Naše podjetje odlikujejo strokovnost, etičnost, poštenje, odgovornost, verodostojnost.

Glavno poslanstvo podjetij Skupine Kovintrade: biti in ostati samostojen, globalno usmerjen trgovec z izdelki in s storitvami črne in barvne metalurgije, ferolegur in ostalih metalurških surovin, ogrevalne tehnike, klimatizacije in regulacije za energetsko učinkovitost stavb.

Vizija

Vizija Skupine Kovintrade: biti slovenska in obenem mednarodna trgovska skupina, ki je poslovno in kapitalsko povezana z določenimi proizvodnimi organizacijami.

Slovenska

Slovenska

Smo v slovenski lasti in odprti za poslovno, strateško in lastniško povezovanje.

Mednarodna

Mednarodna

Fizično smo prisotni v 10 državah, poslovno pa v 50, kar je četrtina sveta. Naš cilj pa je še dodatna širitev in krepitev.

Trgovska

Trgovska

Doseči želimo nadaljnjo specializacijo in širitev na področju izbranih izdelkov in storitvenih skupin v nabavnem, logističnem ter prodajnem smislu, obenem pa širiti obseg dobaviteljev in kupcev.

Povezana s proizvodnjo

Povezana s proizvodnjo

Dosegati želimo čim večjo in tesnejšo dolgoročno povezanost z izbranimi proizvodnjami s ciljem doseganja sinergij in kumulativnih učinkov na nabavnem in prodajnem področju.

Vrednote

Zaupanje

Zaupanje

Poslujemo etično ter z integriteto in odgovornostjo do kupcev, dobaviteljev, okolja in naših zaposlenih.

Predanost kupcem

Predanost kupcem

Naše kupce postavljamo na prvo mesto, z njimi gradimo partnerski odnos in jim zagotavljamo prilagojene rešitve za njihove potrebe.

Napredek

Napredek

Stremimo h konstantnemu izboljševanju, ki nam pomaga ohranjati konkurenčno pozicijo na trgu preko vlaganja v infrastrukturo, logistiko, naše kadre, in predvsem k prilagoditvi spremembam industrije in trga.

Pripadnost

Pripadnost

Trudimo se zagotavljati delovno okolje, kjer so vsi zaposleni del naše zgodbe. Zavedamo se pomembnosti podpore lokalnemu okolju, v katerem delujemo.

Politika kakovosti

  • Naš cilj je, da opravimo delo kakovostno, s katerim bomo zadovoljili vsem zakonskim zahtevam, hkrati pa zadovoljili naše poslovne partnerje, zaposlene ter lastnike.
  • S poštenim partnerskim odnosom se trudimo ohranjati in izboljševati zadovoljstvo naših odjemalcev, s tem da se vedno držimo dogovorjenega, Iščemo skupne rešitve in se prilagajamo njihovim potrebam.
  • Sistem dela vzdržujemo na nivoju standarda iso 9001 in ga stalno izboljšujemo z novimi in inovativnimi rešitvami.
  • Vlagamo v infrastrukturo in razvoj.
  • Zagotavljamo stalen razvoj zaposlenih z izobraževanjem in usposabljanjem.
Politika kakovosti
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Omrežja