Kovintrade
Objave

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022 v bruto višini 5,00 EUR na delnico.

Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 17.01.2023. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 16.01.2023. Vmesne dividende bodo izplačane dne 18.01.2023.

Kovintrade d.d. Celje

Uprava

                            

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks