Kovintrade
Objave

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Družba Inpos, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, Celje, mat. št. 5305306000, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 1.103 delnice z oznako KZTR, kar predstavlja 0,8133% od vseh izdanih delnic KZTR.

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks