Kovintrade
Objave

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Družba Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, je sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je odsvojila 8.582 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 6,32% od vseh izdanih delnic KZTR. Družba Celjski sejem d.d. je še imetnica 2.520 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 1,85% od vseh izdanih delnic.

Družba Bartimaeus d.o.o., Lava 8, 3000 Celje, je sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 8.582 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 6,32% od vseh izdanih delnic KZTR. Družba Bartimaeus d.o.o. je imetnica 9.675 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 7,13% od vseh izdanih delnic.

Delničar Franc Planinc je sporočil družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobil 200 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 0,15% od vseh izdanih delnic KZTR. Delničar Franc Planinc je tako imetnik 6.919 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 5,10% od vseh izdanih delnic.

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks