Kovintrade
Objave

Poziv k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje

Uprava družbe, skladno s sklepom sprejetim na 15. redni seji uprave družbe, ki je potekala 8. 11. 2018, objavlja naslednje dokumente:

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks