Kovintrade
Novice

Projekt Celje International

V družbi Kovintrade smo močno vpeti v tako ožje lokalno okolje, kot tudi širšo družbeno skupnost. Zavedamo se vloge in odgovornosti, ki jo s seboj prinašajo dejavnosti in produkti, zato smo zavezani, da na vseh nivojih podjetja delujemo družbeno odgovorno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Projekt Celje International

Prav zaradi dobrega sodelovanja z lokalnim okoljem podpiramo projekt CELJE INTERNATIONAL, ki temelji na povezovanju podjetij iz regije ter njihovi širši prepoznavnosti.

www.celje-international.com

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks