Kovintrade
Objave

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnem žrebanju Kovintrade d.d.

Ob nakupu materiala (do 30. oktobra 2017) lahko sodelujetenv nagradnem žrebanju in se potegujete za nagrade:

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnem žrebanju Kovintrade d.d.

Sodelujte v nagradnem žrebanju!

Ob nakupu materiala (do 30. oktobra 2017) lahko sodelujetenv nagradnem žrebanju in se potegujete za nagrade:

Pravila in pogoje za sodelovanje v nagradnem žrebanju si lahko preberete tukaj:


 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Ta pravila določajo potek nagradne igre in pogoje za sodelovanje, ki jo prireja Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3001 Celje, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra traja od 12.9.2017 do vključno 30.10.2017.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE in NAGRADE

Nagradna igra se izvaja tako, da vsak kupec, ki kupi v času trajanja nagradne igre material v eni izmed navedenih trgovin: Prodaja na drobno Celje ali Prodaja na drobno Ljubljana, se poteguje za eno izmed spodaj navedenih nagrad, v nagradnem žrebanju, ki se bo izvedlo 08.11.2017. Vsi pravilno izpolnjeni nagradni kuponi se bodo na dan žrebanja združili in prenesli na sedež podjetja, kjer se bo nagradno žrebanje tudi izvedlo.

Nagrade:

 • Vrednost nakupa metalurški izdelkov v vrednosti 70 EUR.
 • Vrednost nakupa metalurških izdelkov v vrednosti 50 EUR.
 • Izžrebali bomo 10 srečnežev, ki bodo prejeli Kovintrade-ove praktične nagrade.

 

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre in njihovi druzǐnski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrade. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre, opredeljene v teh pravilih, veljavno prijavijo k nagradni igri in s podpisom potrjujejo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre objavljenimi na spletni strani www.kovintrade.com. Prijava za nagradno igro je veljavna pod naslednjimi pogoji: Izpolnjen kuponček, ki ga dobijo ob nakupu materiala v eni izmed prodajaln na drobno (Celje in Ljubljana).

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 

Nagrajenci bodo izžrebani 08.11.2017.  O prejetih nagradah pa bodo vsi zmagovalci obveščeni preko spletne strani in osebno najkasneje do 10.11.2017. Nagrade lahko nagrajenci koristijo oz. dvignejo, najkasneje do 1.5.2018. Posameznik je lahko izbran le enkrat. Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom. V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Pri podelitvi nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradnega žrebanja sporočiti svojo davčno o številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določila Zakona o dohodnini.

 1. NEPODELITEV NAGRAD 

Kovintrade d.d. si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:

–  če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali

– če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali

– če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradnega žrebanj.

 1.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Sodelujoči v nagradnem žrebanju soglaša, da organizator nagradnega žrebanja uporablja navedene osebne podatke za namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah podjetja Kovintrade d.d. Kovintrade se obvezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v nagradnem žrebanju ter bo vse posredovane podatke obravnaval in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradnem žrebanju dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradnega žrebanja, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo.

 1. REŠEVANJE SPOROV 

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s tem nagradnim žrebanjem, je krajevno pristojno sodišče v Celju.

 1. VELJAVNOST IN OBJAVA PRAVIL 

Pravila nagradnega zřebanja stopijo v veljavo z dnem 12.9.2017. V časuu trajanja nagradnega žrebanja so pravila nagradnega žrebanja na vpogled na spletni strani www.kovintrade.com.

                            

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks