Kovintrade
Vabila

22. seja skupščine

22. seja skupščine KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje je potekala v petek, 16.06.2017, ob 12. uri v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE na Mariborski cesti 7 (sejna soba – III. nadstropje). Skupščino je vodil predsednik Nadzornega sveta g. Marjan Feguš, ob prisotnosti notarke ga. Katje Fink. Skupščina je potrdila vse predhodno predlagane predloge sklepov ter se seznanila s tč. 4 skladno z objavljenim dnevnim redom.

22. seja skupščine

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks