Kovintrade
Objave

Rezultati odkupa lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 20.11.2023 do vključno 31.12.2023 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 18.000 lastnih delnic po ceni 17,50 EUR na delnico, kar predstavlja 1,32% vseh izdanih delnic družbe.

Rezultati odkupa lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 20.11.2023 do vključno 31.12.2023 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 18.000 lastnih delnic po ceni 17,50 EUR na delnico, kar predstavlja 1,32% vseh izdanih delnic družbe.

Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d. Celje, objavljenega dne 26.09.2023.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe je 1.356.100.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 6.970 delnic, kar je predstavljalo 0,51% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 24.970, kar prestavlja 1,84% vseh izdanih delnic.


Uprava Kovintrade d.d. Celje

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks