Kovintrade
Objave

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Družba Bartimaeus d.o.o., Lava 8, 3000 Celje, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 25.178 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 18,57 % od vseh izdanih delnic KZTR. Glede na navedeno pridobitev je družba Bartimaeus d.o.o. imetnica 30,26 % delnic KZTR z glasovalno pravico.

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks