Kovintrade
Objave

Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Kovintrade d.d. Celje kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev - ZZPri (Uradni list RS, št. 16/2023) zagotavlja informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev, kot tudi informacije o postopkih zunanje prijave organom za zunanjo prijavo.

Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Podrobne informacije so na voljo v dokumentu: Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Za namen evidentiranja prijav, njihove obravnave in za izvajanje drugih nalog v skladu z ZZPri sta s strani uprave družbe imenovana:

  • Tamara Audič, zaupnik
  • Matej Prepadnik, namestnik zaupnika


Prijave lahko podate pisno ali ustno:

  • po e-pošti na naslov: zaupnik@kovintrade.si
  • na naslov: Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«
  • pri zaupniku ali njegovem namestniku osebno po predhodnem naročilu po e-pošti (zaupnik@kovintrade.si)
  • po telefonu: 031 485 507


Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks